Retoriska och semiotiska analyser.

Politisk retorik – Hur talar makten?

Semiotiska analyser.

Retoriska analyser.

Distanskurs i retorikiska.

Bok och bibliotek.