Retoriska och semiotiska analyser.

Politisk retorik – Hur talar makten?

Retorisk domare VoiceUP.

Semiotiska analyser.

Retoriska analyser.

Idéspruta & PR-strateg.

Så får du din presentation att upplevas som en konsert.

Nu blev det lite jobbigt.

Hur du får andra att göra som du vill.