fbpx Skip to main content
#Blogg100PåverkanretorikSpråk

Det där är bara retorik.

Fokus-omslag-nr-12-354Idag läser jag Johannes Forssberg i Fokus: ”Kursändringen är retorisk, men även retorik förändrar samhället.” Och tröttnar. När inte ens journalister på seriösa nyhetstidningen Fokus förstår att använda termen retorik på rätt sätt, hur ska då alla andra i samhället som inte har ett specialintresse i retoriken förstå?

Genom att medierna underminerar begreppet retorik underminerar de samtidigt retorikens betydelse för demokratins utveckling. Detta är ett samhällsproblem. För om det är så att människor som lär sig mer om hur man bygger upp sin argumentation i större utsträckning vågar göra sin röst hörd utvecklas vår demokrati i en mer deltagande riktning. Detta är vad retoriken kan åstadkomma. Om människor tar journalisterna på orden kommer de inte att ge retoriken en chans. För Forssberg är inte ensam. Idag kan jag även läsa i DN om Camerons farliga retorik: ”Nej, den som granskar David Camerons tal kan inte komma till någon annan slutsats än att det rör sig om uppskruvad retorik” skriver Annika Ström-Melin.

Varje vecka stöter jag på journalister, debattörer, ge-dem-vad-du-vill-för-titel-personer som i princip säger: Det där är bara retorik. Och menar: Det där är bara tomma ord.

Vem vill vara någon som bara kastar ur sig tomma ord?

Retoriken är orden, javisst. Och tanken bakom orden. Strategin med vilken orden klustrats för att på bästa sätt uppfylla syftet med kommunikationen, nå rätt målgrupp, i rätt sammanhang, med rätt budskap från rätt avsändare.

Retoriken har sedan flera olika sätt att ta fram och bygga argumentationen, sätta argumenten i en fördelaktig ordning, för att målgruppen ska uppmärksamma, bearbeta, integrera, minnas och sprida detta budskap i sammanhang där originalavsändaren inte finns. Och för att detta ska ske gäller det att formulera sig på rätt sätt.

Retoriken har även verktyg för att säkerställa att budskapet sedan framförs på det sätt som är mest effektivt. Och sedan har retoriken analytiska verktyg som stödjer det fortsatta arbetet med att nå fram.

Om du inte vill ta mig på orden kan du istället ta retorikprofessor Mats Rosengrens ord:

Retorik omfattar studier i snart sagt alla former av mänskligt meningsskapande. Medierna, litteraturen, konsten, pedagogiken, individens tankesamtal med sig själv – retoriken rymmer idag såväl tal och skrift som bild och symboliska handlingar av olika slag.

Retorik är allt som har med kommunikation att göra.

Utbildar Camilla

One Comment

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.