Moderator. Utfrågare. Debattledare.

Krisretorik i Almedalen.

Kan vi lita på svenskt kranvatten?