Politisk retorik – Hur talar makten?

Överlevnadsretorik.