Politisk retorik – Hur talar makten?

Så blir du smart och säker i webbtv.

Så får du din presentation att upplevas som en konsert.

Retoriskt finlir.