Retoriska och semiotiska analyser.

Politisk retorik – Hur talar makten?

Retorisk domare VoiceUP.

Distanskurs i retorikiska.

Hur du får andra att göra som du vill.

Bok och bibliotek.