Retoriska och semiotiska analyser.

Nu blev det lite jobbigt.