fbpx Skip to main content

Det tema som Kristdemokraterna vill att du ska komma ihåg från årets Almedal var tydligt, uttalat och välrepeterat: ”Du ska kunna lita på Sverige.” Du ska kunna lita på Sverige när du behöver vård, när du blir gammal och när din trygghet är i fara.

Det outtalade temat var istället behovet av positionering. Vid flera tillfällen i talet, från början till slut, lyfter EBT svar på varför Kristdemokraters är ovärderliga i ett kommande regeringsskifte. Först handlar det om ”… är Moderaternas sjukvårdspolitik lösningen? Liberalernas familjepolitik? Centerpartiets äldrepolitik?”

Sedan kommer värderingsavsnittet: ”Vissa har den senaste tiden yrvaket börjat tala om vikten av värderingar – vi bildades med en insikten. Och därför blir vi också den viktigaste biten när regeringspusslet ska läggas. För ett faktum är att utan oss kristdemokrater kommer det inte bli någon alliansregering.”

För att historiskt visa partiets betydelse ger Busch Thor Socialdemokraterna två kängor: ”Kristdemokraterna rensade upp Göran Perssons vårdköer. Nu står vi redo att rensa upp Stefan Löfvens.”

När talet sedan gled över till familjepolitiken fick vi höra att ”Kristdemokraterna är en garant för att en ny regering också innebär en ny familjepolitik.”

Något som jag sällan hör i Almedalen är att talaren definierar vad partiet står för. I afton fick vi motta följande: ”Vi kristdemokrater är i riksdagen förvaltare av den judisk-kristna etiken och västerländska humanismen. Det är hörnstenen för vårt land och vår kultur.”

In på talets upplopp bekräftar Busch Thor att ”… du kan vara stolt över en röst på Kristdemokraterna.” och ”… det parti behövs som hade mod nog att fälla decemberöverenskommelsen /…/ Och inte tvekar om vilket block de tillhör.”

Kanske är det så enkelt att årets tal är ovanligt ideologiska inte bara för att vara avståndstagande utan även för att vara klargörande. ”Med Kristdemokraterna köper man inte grisen i säcken” som Busch Thor deklamerar.

Oavsett blir syftet med talet enkelt – Ebba Busch Thor gick ut hårt för att bevisa att Kristdemokraterna har en självklar plats i svensk inrikespolitik.

Kristdemokraterna och argumentationen.

Ett av sätten att argumentera på återfinns på formen argument=påstående + bevis. Dessa bevis kan klustras på många sätt – ett är att dela upp bevisen i jämförelser, fakta/statistik, erfarenheter och citat. Just citat nyttjade kristdemokraternas partiledare när hon grep sig an de senaste dagarnas turbulens i Almedalen genom att dra historiska paralleller:

”Mitt under det brinnande kriget begärde den danska finansministern audiens hos Kung Kristian den tionde. Danmark var ockuperat men på pappret hade de kvar ett minimalt självstyre. Ministern var oroad för att nazisterna skulle försöka påtvinga landet raslagar.”

”Han frågade: Ers majestät – vad gör vi om de försöker tvinga danska judar att bära gula davidsstjärnor – så som de gjort i andra länder? Och kungen svarade: ”Då måste vi alla fästa en gul davidsstjärna på vår rock”.”

”Motståndsrörelserna vägrade acceptera nazisternas försök att dela upp folket i arier och judar. De svarade: Vi är alla norrmän och danskar. Rashetsarna ska inte få dela oss. Vårt svar idag måste vara: Vi är alla svenskar.”

Citat som bevis framlades även av Busch Thor för att underbygga argumentationen om behovet av fler äldreboenden. Denna gång med citat från äldre som nekats plats inom äldreomsorgen.

”– Det är tur att man inte är känslig, att man kan skratta åt det”. Så uttryckte sig Inger 85 år. Hon kunde inte gå själv – inte ens med rullator – men nekades en äldreboendeplats. Istället erbjöds en torrtoa som placerades bredvid sängen i vardagsrummet.”

Kristdemokraternas partiledare använde även den retoriska frågan (den som inte förväntar sig något svar, men vi alla svarar i våra huvuden ändå för det är det vi gör när en fråga ställs) för att argumentera för varför en röst på Kristdemokraterna i höst är en röst för en värdig välfärdspolitik.

”Var och en måste göra sin utvärdering av den här mandatperioden. Det är en del av ens uppgift som väljare. Men tillåt mig att skicka med en uppmaning – Titta på verkligheten. Har vi fått det bättre? Fungerar sjukvården bättre? Fungerar äldreomsorgen bättre? Är Sverige tryggare idag än för fyra år sedan? På frukten känner man trädet.”

Ebba Busch Thor argumenterade hårt för att bevisa att Kristdemokraterna har en självklar plats i svensk inrikespolitik.

Kristdemokraterna och ordningen.

”Mitt tal idag kommer handla om välfärden. Hur den har utvecklats de senaste åren och hur vi kan vända den negativa trenden. Vi kristdemokrater går till val på att prioritera sjukvården, äldreomsorgen och polisen. Jag kommer tala om de värderingar som byggt vårt land starkt och behovet av en ny regering. Men det är omöjligt att ta till orda utan att beröra det som just nu händer i Visby.”

Och så talade Kristdemokraternas partiledare.

Efter ett inledande stycke om antisemitism kom paragraf efter paragraf om välfärdssveket.

Hon betade av problemet med semestrar inom vården och kom med ett konkret förslag på hur vården ska säkras även under somrarna. Hon betade av problemet med de växande vårdköerna. Hon betade av problemet med landstingen, antal äldreboenden och den ovärdiga äldreomsorgen. För du ska kunna lita på vården.

Sedan kom ett kort avsnitt om behovet av fler poliser och ett politiskt förslag om hur vi ska få fler polisen att stanna i yrket. För du ska kunna lita på polisen.

Det mest oväntade politikområdet handlade om slöseriet runt om i landet. Här apostroferade partiledaren sina kollegor  från olika svenska städer som sagt nej. Nej till kommunala hotellsatsningar, nej till lyxiga äventyrsbad och nej till dyra arenabyggen. Och här skrattade Almedalen. Här vann Busch Thor allmänheten.

Sedan återgick hon till att prioritera välfärden. Frihet och jämlikhet nämndes i en mening. Integrationen kopplades ihop med värderingar och fick några paragrafer. Allt sammanföll till att ”Detta val är ett värderingsval.” Och du ska kunna lita på Sverige.

Ebba Busch Thor gick ut hårt för att bevisa att Kristdemokraterna har en självklar plats i svensk inrikespolitik.

Kristdemokraterna och de stiliga formuleringarna.

Den uppenbara stilfiguren som jag inte tror att någon missade – att varje avsnitt avslutades antingen med frasen ”Du ska kunna lita på Sverige.” eller en parafras av densamma ”Du ska kunna lita på vården.” och ”Du ska kunna lita på polisen” – var ett inclusio.

En av de stiligaste figurerna var dock ”Kanske är en längre resa bättre än att det blir den sista resan?”. Genom att byta ut beteckningen före huvudordet byter huvudordet i sig betydelse. Enkelt och samtidigt komplext.

Dessutom bygger hon sitt etos (trovärdighet) när hon gör ett concessio (medgivande utan att det skadar henne själv) när hon talar om landstingen: ”Och det ska erkännas att det var ett misstag att vi under alliansåren inte tog aktiva steg mot ett statligt huvudmannaskap.”

Ebba Busch Thor formulerade sig väl för att bevisa att Kristdemokraterna har en självklar plats i svensk inrikespolitik.

Kristdemokraterna och semiotiken.

Denna afton var semiotiken ovanligt närvarande. Hur vi uppfattade talet dominerades under stora delar av vad som hände i bakgrunden.

Ögat rör sig till det som rör sig, och under talet när Busch Thors ord driver talet framåt bärs orden i formen av en bakgrundsteckning som ser ut att skapas i stunden.

Tilltaget i sig är förnyande och lockar skratt från publiken. Från ett kristdemokratiskt perspektiv har jag dock många invändningar. Är teckningar i linje med att bygga varumärket? Är den stilistiska nivån på teckningarna verkligen i linje med varumärket Kristdemokraterna? Är anslaget och tonaliteten i teckningarna i linje med varumärket Kristdemokraterna? Vill Kristdemokraterna uppfattas som nytänkande och innovativa? Vill Kristdemokraterna att vi ska skratta åt andra politiska partier? Och jag skulle kunna fortsätta.

Det är tveksamt om Ebba Busch Thor nyttjade tekniken framgångsrikt för att bevisa att Kristdemokraterna har en självklar plats i svensk inrikespolitik.

Avslutningsvis.

Nu kanske jag låtit överdriven i mina ord. Som vanligt har jag låtit min analys av talet genomsyras av den tonalitet jag uppfattat. Idag har det främst handlat om att lägga väldigt mycket tid på det jag pratar om just efter den omedelbara inledningen. För EBT:s del var det vården som tog över, för min hur hon (och hennes talskrivare) byggde sin argumentation. Det har även handlat om att avsluta varje område med en liknande fras för att dels markera avslut, dels för att stärka minnets förmåga att kvarhålla det kristdemokratiska budskapet. Jag har även ofta upprepat beteckningen Kristdemokraterna eftersom det tydligen var viktigt i Busch Thors tal. Dessutom har jag nyttjat något äldre språkliga former av vårt språk för att förmedla denna retoriska analys.

Det var medvetet från min sida. Mitt syfte är som alla andra dagar här i Almedalen att få dig att tänka till på hur formen, orden, bilderna etc. används för att påverka dig.

Ebba Busch Thors tal i årets Almedal kan du läsa och se i sin helhet hos Kristdemokraterna.

Och jag skrev redan innan veckan började ett inlägg om talskrivarens ansvar och Almedalstalen. Nu var detta ett av de mest välskrivna talen i årets Almedal. Jag när dock fortfarande en förhoppning om att nå fram med mitt budskap – för vi som lyssnar är vi som röstar och vi är värda än bättre.

Analyserar Camilla Eriksson, Retorikiska

Var den här analysen intressant? Följ Retorikiska i sociala medier så minskar du risken att missa något.
Retorikiska på facebook  Retorikiska på twitter  Retorikiska på LinkedIn Dekonstruerat på Instagram

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.