fbpx Skip to main content
Okategoriserade

Hur demokratiskt är maktens språk?

By 20 april, 2012augusti 29th, 20133 Comments

Ord är makt och ord gör skillnad.

Ord är rent semiotiskt beteckningar. Och vad är en beteckning? Det är på vilket sätt vi, individen och kulturen i vilken vi lever, definierar ett begrepp, ord, symbol eller titel, dvs. tecken.

Vad är då makt? Wikipedia definierar det så här: ”Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver möjligheten att efter egen vilja fatta beslut som verkställs. Makt är ett relativt begrepp, som förutsätter minst två parter: en part A som begär något, och en annan part B som uppfyller denna begäran. Premissen för att A skall ha makt är att B är beroende av A. Beroendet kan vara olikartat till karaktären, och A kan i vissa fall framkalla detta förhållande.”

För att kunna utöva makt behöver du resurser att utöva den med. Retorisk förmåga är en. Wikipedia listar den till och med på första plats. Ett sätt att utöva retorisk makt är att kontrollera den information andra får. En annan är att med ord förskjuta konsensus. En tredje att förflytta landningsområdet för en förhandling till att ligga betydligt närmare det egna utgångsläget. Det finns fler.

Du kan exempelvis låta ord i form av information fungera som en liten gåva. Vad som händer är att den som tar emot din information tar emot din gåva och sätts i skuld till dig. Alltså kan du senare be om den information du behöver. Förutsatt att det inte är en signifikant nivåskillnad mellan de två informationsknipperna kommer du att få det du vill ha. För skulder behöver alltid utjämnas. Det stavas socialpsykologi och det finns många fler sätt att nyttja psykologin i kommunikativt bruk.

Ju mer A presenterar beslut för B genom att förklara och resonera, desto mer blir A gillad av B. Och ju mer någon gillar dig, desto oftare och lättare får du din vilja igenom. Andra taktiker för att uppnå makt är att upprätta goda relationer, hämta stöd från andra i organisationen, eller förhandla. Och hur görs detta? Genom orden. Såklart.

Ord som används för manipulation känns nedvärderande, ovärdiga och ointressanta. Eller rent ut sagt elaka, vidriga och kränkande. Ser du skillnaden på de två meningarna som jag just skrev? Känner du den? Beroende på vilken laddning ordet har kommer ditt budskap att uppfattas på olika sätt Naturligtvis. Tänker du alltid på det när du kommunicerar?

Det finns flera mönster och stilfigurer inom retoriken som hjälper dig att framgångsrikt argumentera ditt budskap. Det finns flera strukturer som nästan obemärkt kan användas för att byta fokus på ett samtal, utan att klassas som härskarteknik. En hög retorisk förmåga ökar således sannolikheten till påverkan. Eller?

Makt handlar även om kunskap då motsatsen förutsätter vanmakt. Kunskap om retorik blir då ett maktmedel och en demokratisk fråga.
Min fråga till dig blir enkel: Varför är inte retorik ett eget ämne i den obligatoriska grundskolan?

Ord är fortfarande makt och dina ord gör skillnad.

Hävdar Camilla

Det här blogginlägget ingår i Centrum för lättlästs bloggstafett om språk, makt och demokrati. Centrum för lättläst arbetar för allas rätt till litteratur, nyheter och information utifrån var och ens förutsättningar. Mer information om bloggstafetten och fler blogginlägg hittar du på Centrum för lättlästs hemsida.

Och bilden? Den är från Levande Historia som har 22 workshopar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om aktuella samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

3 Comments

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.