fbpx Skip to main content
politisk retorik

Huller om buller i politikens värld – Positionsbyten mellan PR, politik och journalistik

By 3 juli, 2013augusti 24th, 20152 Comments

goran_palm-2För någon dag sedan presenterade Göran Palm, docent i medie- och kommunikationsvetenskap och Håkan Sandström, doktorand i medie-kommunikationsvetenskap från Linnéuniversitetet, en delrapport från sin studie om ”Politik, journalistik och PR: institutionella elitnätverk och den politiska kommunikationens legitimitet”.

Studien tar sitt avstamp i tre parallella utvecklingsmönster:

 • Politikens marknadsorientering
 • Journalistikens marknadsorientering
 • PR/kommunikationsbranschen, en expanderande marknad

Utifrån en hypotes om att det har vuxit fram institutionella elitnätverk mellan politiker, (elit)journalister samt PR-konsulter ställer de frågorna: ”I vilken utsträckning och på vilket sätt är positioner inom politik, journalistik och PR utbytbara? Vad betyder det i så fall för den politiska kommunikationen och journalistiken? Om politik produceras och konstrueras i och genom strategiska nätverk, vilka är konsekvenserna för hur den liberala demokratin utövas? Och vad betyder det för medborgarskapet?

I studien ingår politiker (från regering, riksdag, partiorganisationer), storstadsmedier samt de 10 största PR-byråerna i Stockholm. En nulägesgranskning i november 2012 visade att flödet av personer mellan politik, journalistik och PR-branschen såg ut på följande sätt:

 • Från politik till PR: 57 st
 • Från journalistik till PR: 48 st
 • Från journalistik till politik: 44 st
 • Från PR till politik: 19 st

Det studien även visar är att dessa personer inte bara gör en förflyttning, utan glider fram och tillbaka mellan de olika sfärerna. Det går också att konstatera att gå från politiken eller PR-branschen till journalistiken inte är något som sker i en större utsträckning, om än alls.

Även om studien i nuläget ställer fler frågor än vad vi den ger svar, är den början på något mycket intressant. Ett utmärkande drag i västdemokratier är trots allt att de blivit allt mindre genomträngliga. Politiken formas på många arenor, en del utan insyn. Den formas inte bara av företag och NGO’s, utan också av journalister, och av PR-konsulter. Frågorna som vi då måste ställa oss är: Vilket inflytande har de här grupperna i politiken? Och hur ska en medborgare kunna se och följa de beslut som tagits?

#polret Emma väntar spänt på en fortsättning

2 Comments

 • Men egentligen handlar det om trovärdighet? Och då är det (än så länge) svårt att gå TILL journalistik, eller hur?

  • Camilla Eriksson skriver:

   Säger inte att jag inte förstår ditt svar, men du får gärna utveckla varför en journalist automatiskt anses ha större trovärdighet än en PR-konsult.

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.