Vill du kolla hur det kan gå till körde vi ett metadebattsamtal för att visa upp formen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.