Retoriska och semiotiska analyser.

Politisk retorik – Hur talar makten?

Retorisk domare VoiceUP.

Semiotiska analyser.