Retoriska och semiotiska analyser.

Politisk retorik – Hur talar makten?

Retorisk domare VoiceUP.

Idéspruta & PR-strateg.

Så får du din presentation att upplevas som en konsert.