Retoriska och semiotiska analyser.

Semiotiska analyser.