Retoriska och semiotiska analyser.

Idéspruta & PR-strateg.