PR.

PR eller Public Relations handlar om påverkan i egna och andras kanaler – inte köpta. Eller, så hette det när jag började jobba med PR 2008. Idag pratar vi betydligt mer om att skapa engagemang och relationer med våra målgrupper. Inte bara ligger det i linje med socialpsykologin – engagemang och relationsbyggande går även att mäta. Vad kan jag hjälpa dig med?

Jag vill kontakta Camilla.

”Camilla Eriksson är PR-konsult och en av Sveriges främsta retorikexperter. Hon menar att vår förmåga att beröra, inspirera och påverka beror på hur vi uttrycker oss. Ord är makt. Och därmed är retorik en demokratifråga. Jag håller med.” Micco Grönholm, the Brand Man.

ATT DRIVA OPINION.

Det handlar om analys, identifikation,  smart formulering och ännu smartare kanalval.
Vi pratar strategisk, taktisk och operativ PR. Jag kan hjälpa dig med omvärlds-, nuläges- och konkurrentanalyser, att sätta kommunikationsstrategier, att ta fram kommunikationsplaner, underlag, att sätta upp mätbara mål, välja kanaler, aktiviter etc. för att stärka ditt varumärke och bilda opinion. Oavsett var i processen du befinner dig. Och sedan förbereder jag orden som påverkar. 
Jag vill få hjälp att nå ut. 

DATADRIVEN PR. 

Same, same – but different.
Låt mig vara ärlig direkt från start; jag älskar matematik. (Och jag har läst statistik på universitetsnivå.) Kasta siffror på mig så tar jag fram budskap som opinionsbildar – oavsett om syftet är att optimera digital spridning eller att locka till mediepådrag. Idag kan vi mäta vilka du bör rikta dig mot, med vilket budskap, vid vilken tidpunkt för att optimera att de tar in ditt budskap och gör det till sitt. Sedan riktar vi din opinionsbildning så att du når dina valda kluster. Sjukt smart, eller hur?
Jag vill få hjälp att synas.