KRISRETORIK &
KRISHANTERING.

KRISRETORIK är kommunikation som fokuserar på att bemästra överhängande hot. Oavsett vad krisen initialt handlar om behöver vi ordet och språket för hantera situationen. Och sedan behöver vi ordet och språket för att följa med i krisens olika akter. För en kris är inte statisk.

Jag vill kontakta Camilla.

”I drevsituationen pågår ett manipulationskrig – kampen om problemformuleringsprivilegiet.”

KRISRETORIK & KRISHANTERING.

Det handlar om att ta tillbaka problemformuleringsinitiativet.
Vi pratar strategisk, taktisk och operativ krishantering. Jag kan hjälpa dig att analysera krissituationen och sedan lägga upp en strategi för hur du, ditt företag, ditt varumärke på bästa sätt tar tillbaka problemformuleringsprivilegiet. Och sedan väljer jag orden som bär ditt budskap i formen.
Jag vill få hjälp genom krisen. 

SCENARIOÖVNINGAR I KRISHANTERING.

För att tänka och att göra är fortfarande inte samma sak.
Att vara huvudfokuset i ett mediedrev är inget jag önskar min värsta fiende. (Googla panikångest så förstår du vad jag menar.)
Att i en trygg miljö träna på att världen rämnar kan låta galet men är det bästa du kan göra – för hjärnan kan inte skilja på verkligheten och det du intalar den. När du tränar får du nämligen minnen av att hantera kriser med bibehållen kontroll. Du fattar.
Jag vill träna krishantering.