MEDIERETORIK. MEDIEHANTERING. MEDIETRÄNING.

Medielandskapet förändras hela tiden. Detta ändrar hur vi kommer åt och tar till oss nyheter samt hur vi kan föra ut våra egna. Därigenom ökar behovet av kunskap kring vad som definieras som en nyhet och vilka faktorer som påverkar nyheternas urval utifrån ett journalistiskt perspektiv. För att sedan kunna nyttja detta ur ett PR-perspektiv. Oavsett om det handlar att få ut något du tror på eller hantera något någon annan tror på.

”Ursäkta franskan men fan vilken stjärna @camillaeriksson är. Otroligt smart drag av mig att låna in henne till Polisförbundet :).” 
Jimmy Mannung (press- & opinionsansvarig PF) på twitter.
Jag vill kontakta Camilla.

MEDIERETORIK.

Det handlar om omvärldsanalysera, nyhetsvärdera och sedan paketera budskapet i ett lockande format.
Jag anlitas som retorikexpert både som talare och som analytiker i media, därigenom vet jag inte bara vad som förväntas i morgonsoffan eller radiointervjun utan även hur det känns att stå i rampljuset. Jag har även arbetat som pressis för en organisation där analyser av undersökningar, kommentarer till omvärldshändelser samt strategisk opinionsbildning låg på min agenda. Jag vet hur man formulerar sig för att nå ut. Vad kan jag hjälpa dig med?
Jag vill få hjälp att nå ut. 

MEDIETRÄNING eller MEDIEHANTERING?

Jag tror inte vi kan träna media. Däremot kan du träna dig själv.
Media kan vi istället hantera – både företrädare för media och dig själv. För det händer mer än du tror när en kamera och mikrofon trycks upp i ansiktet på dig. Eller när någon presenterar sig som journalist på andra sidan tråden. Om du vill kommer jag och medietränar dig eller dina kollegor. Bered dig på att få gästa en radioshow, morgonsoffa och utsättas för mediedrev.
Jag vill tränas, hjälp!